Křest další knihy vycházející v Albertově sbírce - Náhlé příhody břišní

novinky

12. 5. 2023 | Praha

Náhlé příhody břišní

V rámci Národního chirurgického kongresu proběhl dne 10. 5. 2023 slavnostní křest další knihy vycházející v Albertově sbírce. Kmotrem dvoudílné publikace Náhlé příhody břišní – Aktuální pohled na klasifikaci, diagnostiku a léčbu se stal ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR. Křtu se zúčastnili také editoři prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., a doc. MUDr. Jan Ulrych, Ph.D., včetně početného autorského kolektivu. Tato kniha představuje komplexní multioborový pohled na danou problematiku a přináší aktuální vědecké názory a současná doporučení v jedné z nejčastějších problematik celosvětové medicíny.

V pořadí již čtvrtá ze série knih vydávaných nakladatelstvím We Make Media, s. r. o. v rámci znovuobnovené slavné Albertovy sbírky vycházející v polovině minulého století byla čtenáři netrpělivě očekávána a potěšila by jistě i prof. MUDr. Eduarda Alberta, který se v uvedené problematice významně angažoval.

Společné foto účastníků křtu, zleva: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., předseda České chirurgické společnosti; prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN; PhDr. Jana Vytlačilová, odpovědná redaktorka nakladatelství We Make Media, s. r. o.; prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel VFN; doc. MUDr. Jan Ulrych, Ph.D., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN; ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Společné foto účastníků křtu, zleva: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., předseda České chirurgické společnosti; prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN; PhDr. Jana Vytlačilová, odpovědná redaktorka nakladatelství We Make Media, s. r. o.; prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel VFN; doc. MUDr. Jan Ulrych, Ph.D., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN; ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, křtí knihu Náhlé příhody břišní

Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, křtí knihu Náhlé příhody břišní