Projekt Cystická fibróza

novinky

8. 9. 2020 | Praha

Projekt Cystická fibróza

Cystická fibróza neboli mukoviscidóza je vzácné, autozomálně recesivně dědičné onemocnění, postihující především plíce a pankreas. Pacienti s ní jsou více náchylní k infekcím a zánětům vedoucím k závažným pneumoniím, poškozením plicní tkáně a respirační funkce. V rámci zvýšení edukace lékařů i pacientů a jejich rodin pracuje společnost We Make Media, s. r. o. na stejnojmenném projektu, zahrnujícím následující aktivity:

  • Meeting Fyzioterapeutický přístup u pacientů s cystickou fibrózou (jaro 2021).
  • Časopis, vycházející již druhým rokem v úzké spolupráci s pracovní skupinou pro cystickou fibrózu ČLS JEP, který přináší poznatky z oblasti léčby cystické fibrózy a obsahuje odborné články, studie, doporučené postupy, zprávy ze zahraničních i tuzemských kongresů a kazuistiky. Titul je určený odborníkům.
  • Kampaň pro pacienty a příbuzné nemocných s cystickou fibrózou, která probíhá ve třech nemocnicích v ČR: FN Motol, FN Hradec Králové a FN Olomouc a v níž formou letáků, plakátů a LCD obrazovek seznamujeme s webem CFsource.cz, shromažďujícím informace o tomto onemocnění.